El sensellarisme és una situació d’exclusió social extrema relacionada amb la carència o les dificultats d’accés a l’habitatge. Un dels principals factors de risc d’incrementar la vulnerabilitat de la salut de les persones en aquesta situació és el consum de drogues, especialment l’alcohol.
Per altra banda, les persones que presenten problemes associats al consum de drogues que es troben en situacions d’exclusió social, presenten habitualment formes d’exclusió residencial que agreugen la seva simptomatologia.
Donada la tradició exclusivament biomèdica de l’atenció a la salut, tot i la consideració de la salut com biopsicosocial, habitualment la literatura científica o de divulgació no es contemplen els aspectes més socials de la salut i els seus determinants a l’hora d’abordar casos de drogodependències des dels serveis especialitzats.
Aquest llibre té l’objectiu de proporcionar una mirada social a una problemàtica en augment a la nostra societat i com els coautors i coautores, tots i totes professionals de l’atenció directa de diferents disciplines i àmbits, aborden el fenomen de la intersecció entre sensellarisme i drogodependències.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya