El Model Acadèmic dels estudis de grau en Psicologia de la Universitat de Girona (MAP)

* Accés restringit Consulta a la biblioteca de la teva universitat


Botiga

Aquest document presenta el model acadèmic dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona a l’inici del curs 2020-2021, defineix els objectius i l’estructura del MAP, les principals dimensions i les àrees de treball.
Esperem que la visibilització i difusió del model tingui un triple efecte: (1) reconèixer i reforçar la feina que s’està duent a terme en el disseny i desplegament del MAP; (2) promoure la implicació i el debat de totes les parts interessades en el seu desenvolupament; i (3) fer més transparents les activitats d’ensenyament i aprenentatge universitàries i els compromisos de la UdG amb la formació dels seus estudiants, el benestar de les persones i el desenvolupament psicosocial del territori.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya