Investigacions etnomusicológicas i Educació es donen la mà en aquest llibre que porta per títol “Música tradicional, educació i patrimoni”. Les aportacions que aquí es presenten tenen diferents llocs d’origen: Catalunya, Comunitat Valenciana, Mèxic, Guatemala, Brasil, Colòmbia i Xile i un sol punt de Trobada, el qual va tenir lloc a la Universitat de Girona de l’8 a el 10 d’octubre de 2018 quan es va celebrar el Cinquè Congrés Bianual de Etnomusicologia sota l’organització de l’àrea de Música de la Facultat d’Educació i Psicologia d’aquesta universitat.
Tal com diu el prestigiós antropòleg mexicà Dr. Andreu Fabregas Puig, referent i impulsor d’aquestes trobades: “Si en alguna de les creacions culturals s’aconsegueix una comunicació efectiva entre cultures diferents, és en el camp de la música. El valor de la reflexió sobre aquest aspecte, en termes antropològics, reserva a l’etnomusicologia un valor pedagògic excel·lent “.
Esperem que el lector trobi és aquest llibre aquest espai de reflexió i anàlisi sobre molt diferents temes, orígens i procedències que tenen com a objectiu principal la preservació de la música dels pobles i el seu estudi, documentació i intercanvi entre ells.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya