La fundació de ciutats per part de la república romana va ser un fet d’una gran transcendència històrica. La prova és que bona part d’aquells assentaments continuen essent els centres des dels quals es vertebra el territori de l’actual Catalunya. És per aquest motiu que el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries i el Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona van decidir organitzar unes jornades que apleguessin els grups d’investigació que tracten o han tractat recentment aquesta qüestió en els seus estudis. Aquesta trobada va tenir lloc a Empúries els dies 27 i 28 de juny de l’any 2019.
La voluntat de l’equip organitzador era la de publicar-ho el mateix 2019; això no ha estat possible fins a l’any 2023. En tot cas, esperem que sigui una eina útil per a tothom que treballi en aquesta qüestió.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya