Aquest llibre és un homenatge que companys i col·legues oferim a Montserrat Batllori amb motiu de la seva jubilació, en agraïment a tot el que ens ha regalat al llarg de la seva trajectòria acadèmica. El títol de l’obra, «Linguistica sine finibus», és a dir, lingüística sense fronteres, vol posar en relleu la concepció oberta que ha caracteritzat tant la seva recerca com la seva docència en l’àmbit de la lingüística. El volum, que aplega vint-i-un treballs vinculats a les diferents àrees d’estudi a les quals Batllori ha dedicat la seva carrera, s’estructura al voltant dels eixos temàtics següents: (i) variació geolectal i variants romàniques, (ii) variació diacrònica, (iii) història de la llengua, (iv) estructura argumental: teoria i aplicacions, i (v) anàlisi de corpus. L’originalitat de les contribucions i la diversitat de marcs teòrics i metodològics emprats fan d’aquest volum una obra de gran rellevància científica per a l’estudi de la llengua des de tots els seus vessants, alhora que reflecteixen la transversalitat de l’homenatjada.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya