La Terminología en el siglo XXI

Cabré i Castellví, M. Teresa - Estopà Bagot, Rosa - Tebé Soriano, Carles
ISBN/ISSN: 9788493495930 n° pags: 858 Idioma:

* Accés restringit Consulta a la biblioteca de la teva universitat


Botiga

La IX edició del Simposi Iberoamericà de Terminologia, que es va celebrar a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2004, es va acollir a les iniciatives del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, primera edició d’un nou esdeveniment internacional que es proposava -i es continua proposant en la seva continuació- promoure el diàleg entre les diferents cultures del món per articular una cultura de la pau, respectuosa amb la diversitat i funcionalment sostenible, que fos capaç d’impulsar un procés de globalització basat en criteris ètics, igualitaris i solidaris compartits. Els principis del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, basats en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els principis programàtics de les Nacions Unides, assumeixen el compromís de fomentar els valors democràtics, la defensa de les llibertats i drets individuals, el respecte per la diversitat ètnica, cultural, lingüística i religiosa, l’impuls del diàleg i la creativitat, el respecte per la biodiversitat, el foment de la responsabilitat social mitjançant el diàleg i la promoció del desenvolupament sostenible. La Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm) va cooperar en aquests principis dedicant el IX Simposi al paper que exerceix la terminologia en els tres eixos temàtics del Fòrum: la pau, la diversitat i la sostenibilitat. La terminologia pot tenir un paper important en aquest diàleg, des d’un doble vessant: d’una banda, perquè pot participar en la delimitació de conceptes fortament ideologitzats i polisèmics que són en la base de molts conflictes desencadenats; d’altra banda, perquè és un element clavi en la transmissió d’idees i coneixements en un marc de plurilingüisme i especialització.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya