Gestió ramadera i paisatge a l’ager Tarraconensis. Una aproximació arqueozoològica

Padrós, Núria - Valenzuela-Lamas, Sílvia
ISBN/ISSN: 9788492707225-003 n° pags: 19 Idioma:

* Accés restringit Consulta a la biblioteca de la teva universitat


Botiga

El present estudi arqueozoològic pretén aportar una visió general de la gestió ramadera durant l’època romana (mitjan segle I aC ns al segle VI dC) en el territori de l’ager Tarraconensis. L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi de les restes de macrofauna domèstica de dues vil·les romanes: una vil·la de la plana interior de l’ager, la vil·la romana d’Antigons (Reus), i una vil·la de la plana costanera, la vil·la romana de La Llosa (Cambrils). A través de l’estudi de les restes faunístiques s’ha realitzat una aproximació a les estratègies de gestió dels recursos animals desenvolupades a aquestes dues vil·les incidint en les dinàmiques de canvi d’aquestes estratègies com també en els criteris de selecció i gestió ramadera implementats.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya