Arquitectura i instrumentum domesticum a la vil·la de Vilauba al segle III dC

Castanyer i Masoliver, Pere - Tremoleda, Joaquim
ISBN/ISSN: 9788484582823-003 n° pags: 44 Idioma:

* Accés restringit Consulta a la biblioteca de la teva universitat


Botiga

En aquest treball presentem les restes arqueològiques que con guren la planta completa de la pars urbana de la vil·la romana de Vilauba, les característiques constructives d’aquesta edi cació, la funció, la distribució i la singularitat que tenien els espais al llarg de l’època altimperial. Per altra banda, en ocupem de l’instrumentum domesticum que estava en ús en l’edi cació residencial d’aquesta vil·la en el moment que fou destruïda parcialment de forma sobtada. La recuperació d’aquests objectes, la composició del conjunt, l’emplaçament i distribució topogrà ca o la seva quanti cació, ens permeten tractar ara, des d’una perspectiva funcional, aspectes diversos com la composició del servei de taula, l’emmagatzematge dels productes, els estris utilitzats per a la preparació o la cuina dels aliments, amb especial atenció a l’àmbit del rebost, com a conjunt tancat i probable punt on s’originà l’incendi.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya