L’excavació de la carretera de Sant Martí: un sector de l’entorn d’Empúries des de la baixa república fins a l’antiguitat tardana

ISBN/ISSN: 8488762755 n° pags: 98 Idioma:

* Accés restringit Consulta a la biblioteca de la teva universitat


Botiga

El seguiment arqueològic dut a terme a les obres d’ampliació de la carretera d’accés a Sant Martí d’Empúries (L’Escala, l’Alt Empordà) va portar a fer una excavació de l’àrea afectada entre 1991 i 1992. S’hi van documentar fins a sis fases diferents: un terraplenament d’època republicana, una necròpolis altimperial d’incineració, un sitjar de cronologia imprecisa, una necròpolis d’inhumació en ús entre les darreries del segle IV i mitjan segle V, una fase formada per noves estructures i un abocador del segon quart del segle VI i l’amortització d’un pou del segle VII.

Direcció
 Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 Edifici Giroempren - Despatx A1.18.
 C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona


Contacta
 +34 902 44 00 12
 Per qualsevol cosa no dubtis
  a trucar-nos


Horari
  De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Per visites demanar cita prèvia


Amb la col·laboració de:
Generalitat de Cataunya