9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213
9788499844213

Raimon Panikkar. Intercultural and Interreligious Dialogue


Preu de venda 3,12 €
Format

9788499844213.epub
EPUB
Descripció

Vergés Gifra, Joan

Hi ha tres aspectes de la intuïció fonamental en el nucli del pensament de Pannikar segons el qual la realitat és alhora el món, Déu i home. No es tracta simplement d'una idea o un concepte, sinó d'una comprensió que cal viure, una experiència simultània intel·lectual i mística. L'home percep de manera sensible la realitat i entén racionalment. Això és precisament d'on sorgeixen la pluralitat i diversitat de cultures i religions. Per tant, segons Panikkar, la realitat no es pot reduir a cap mena de monisme. No obstant això, la religiositat, més que religiós i religiós, uneix cos i ànima, vincula una persona a una altra, la gent cap a la terra, el món i l'home al misteri. Les contribucions que componen aquest volum provenen del Simposi Internacional sobre Raimon Panikkar organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona a finals de maig de 2015.

banner documenta 2