El Magdalenense en la provincia de Gerona


Preu de venda 5,16 €

9788499843063.epub
Format
EPUB
Descripció

Alsius i Torrent, Pere

"El Magdalenense en la provincia de Gerona" és una obra molt important sobre la prehistòria de Catalunya que Pere Alsius va deixar en gran part inèdita. Malgrat que no està datada tots els indicis indiquen que fou redactada durant els primers anys del segle XX i potser acabada el 1906. Se?n conserven diversos esborranys, i molt especialment la versió definitiva, formada per un manuscrit de 531 pàgines i un àlbum de 68 làmines. Aquesta última versió és la que aquí s?edita. Encara hi ha una versió més recent, incompleta, redactada per adaptar-la a la publicació per petits lliuraments a la revista Cataluña, on s?arribaren a publicar, entre 1907 i 1908, cinc capítols, els que en el manuscrit i en aquesta edició van del IV al VIII. \n Està dedicada en la seva major part a presentar i estudiar la Bora Gran d?en Carreras de Serinyà i les troballes que hi havia fet, que li permeten reconstruir el medi ambient, la tecnologia i les formes de vida dels humans que hi van fer estada. La Bora Gran és un jaciment del final de l?època glaciar, quan el magdalenià s?estenia per gran part d?Europa. En l?època de Pere Alsius aquesta era l?única cultura paleolítica coneguda a Catalunya, i per això descriu també en l?obra tots els altres jaciments paleolítics coneguts, sense oblidar la mandíbula neandertaliana de Banyoles que ell mateix havia descobert, a la que dedica tot el capítol XXII. A més de donar-nos un estat de la qüestió sobre el que se sabia del paleolític en la seva època, l?autor s?endinsa amb la frescor del pioner per camins no fresats abans per ningú. Sorprèn pels seus assenyats estudis i reflexions mentre procura respondre preguntes que encara avui són vigents. \n \n

banner documenta 2