La alfabetización para la salud en el entorno de hospitales y centros sanitarios


Preu de venda 5,40 €

9788499842387.epub
Format
EPUB
Descripció

Rudd, Rima R.
Anderson, Jennie E.

L'alfabetització per a la salut pot millorar l'aprenentatge dels pacients, l'assistència a les cites programades, el compliment dels tractaments, la seguretat del pacient i eliminar les barreres per accedir a l'assistència sanitària. \nAquesta publicació ofereix un enfocament per analitzar les barreres relacionades amb l'alfabetització per a la salut i vol ser una ajuda per incorporar l'alfabetització en els hospitals i centres sanitaris facilitant estratègies per reduir les reclamacions, millorar l'atenció a les persones i professionals i en definitiva, disminuir els costos. \nLa realització de la proposta de revisió de l'alfabetització per a la salut en l'entorn hospitalari que es presenta en aquesta publicació, vol generar debat i reflexió per poder planificar estratègies dirigides a la millora dels centres. \n\n

banner documenta 2