El aprendizaje basado en problemas en los estudios de enfermería


Preu de venda 7,70 €

9788499841649.epub
Format
EPUB
Descripció

L’aprenentatge basat en problemes no és una metodologia nova, de fet recull un discurs filosòfic antic, que amb les classes magistrals es pot haver perdut, en bona part, per l’exclusiva rellevància que s’ha donat als continguts, que ara els estudiants poden aconseguir amb facilitat des de qualsevol lloc gràcies a les tecnologies de la informació i comunicació, a través de portàtils, IPads, llibres electrònics o fins i tot telèfons mòbils. L’ABP recull uns principis sobre els quals es fonamenta un aprenentatge amb les característiques següents: reflexiu, crític i autònom, i on es torna el protagonisme a l’estudiant. Això no obstant, és en el professor expert i en el tutor en els quals recau la importància d’una bona tutorització i guia perquè l’estudiant aconsegueixi uns bons resultats d’aprenentatge. \n

banner documenta 2