Les defenses de l'"oppidum" de *Kerunta

Josep Burch i Rius; Josep Maria Nolla i Brufau; Jordi Sagrera Aradilla

Cover

Title page

Copyright

1. Presentació

2. Introducció

3. La zona 2. Història de la recerca

4. Estudi estratigràfic

5. Fases i cronologia

6. Conclusions històriques i poliorcètiques

7. Annexos

7.1. Les muralles del sector de l’antiga església parroquial

7.2. Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna

7.3. L’ús dels recursos forestals durant l’època ibèrica a través de l’anàlisi antracològica: el cas de Sant Julià de Ramis (Gironès)

7.4. Estudi petrològic de materials emprats com a elements de construcció al poblat ibèric de Sant Julià de Ramis

7.5. Estudi d’un ferro i una virolla de llança ibèrica de l’oppidum de Sant Julià de Ramis

7.6. Grafit del cap d’un personatge ibèric amb un possible casc

7.7. Ibèric Baikar: Nou testimoni en un escif àtic de Sant Julià de Ramis

8. Bibliografia>>>
<<<