La producció audiovisual a Catalunya. 2005-2007

Josep Gifreu i Pinsach; Joan Maria Corbella Cordomí

Cover

Copyright

Presentació

Primera part. Informe general de la producció audiovisual

El context

Les indústries clau de la producció audiovisual

La producció audiovisual de Catalunya: una visió de conjunt

La producció de cinema a Catalunya. Anàlisi de la participació de les productores catalanes en les pel·lícules de l'any 2005

La producció televisiva a Catalunya

La producció de videojocs a Catalunya

De Hollywood al cine de Youtube. El sector de les productores de publicitat a Catalunya

La comercialització de la producció cinematogràfica

L'audiència de televisió

Segona part. Punts de vista sobre l'audiovisual a Catalunya>>>
<<<