L’espectre del tripartit

Jordi Pericot i Canaleta; Arantxa Capdevila Gómez

Cover

Copyright

Presentació

Capítol 1. Les eleccions de novembre del 2006 al Parlament de Catalunya

Capítol 2. Els partits en campanya: Plantajament, recursos i estratègies

Capítol 3. Argumentació i persuasió en els espots electorals emesos per televisió

Capítol 4. L'agenda temàtica electoral a la televisió i a la premsa

1. Introducció

2. Selecció de la mostra d’anàlisi

3. El tractament del discurs electoral a la televisió i a la premsa

4. L’agenda temàtica de la campanya

5. Els actors polítics en la informació electoral

6. Conclusions

Capítol 5. Les opcions de la premsa

Capítol 6. Presència, discurs i imatge dels candidats a les cadenes de televisió

1. Introducció

2. Presència dels candidats als informatius de les cadenes de televisió

3. El discurs dels candidats als informatius de les cadenes de televisió

4. La imatge dels candidats

5. Conclusions

6. Bibliografia

Capítol 7. Percepcions i efectes de la campanya. Els ciutadans i la campanya electoral

Capítol 8. A tall de conclusions>>>
<<<